Voorwaarden Diensten

1. Forfait begeleiding - pension

De kosten voor het opvoelen en scannen van de merrie op ons station bedragen €180 incl. btw per merrie voor het gehele seizoen. 

Het stal- of weidegeld bedraagt 7,5 euro excl. btw per dag en per paard.

Het dekstation is niet verantwoordelijk voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren of vervoermiddelen. Paarden bij ons gestald of ter inseminatie of dienst aangeboden blijven steeds onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

2. Dekgeld op station

Indien de merrie hier gedekt of gespoeld wordt, wordt het dekgeld betaald wanneer de (draag)merrie 6 weken drachtig is, u krijgt hierop 5 maanden drachtgarantie. Gelieve het stamboekpapier (of kopie) van uw merrie mee te brengen bij de eerste dekking.

De dekgelden van onze hengsten vindt U terug op de hengstenpagina.

3. Embryotransfer

Embryotransfer enkel op afspraak via: +32 (0)3 / 777 78 27.

Bij aanvang van het seizoen wordt bij de eerste embryo transfer een voorschot van €500 excl. btw aangerekend. De eerste drachtige draagmerrie (op 6 weken dracht) wordt afgerekend met een saldo van €2.750 excl. btw. De volgende drachtige draagmerries telkens aan €3250 excl. btw op 6 weken dracht. Deze forfait houdt het hele pakket van volgende diensten in: het uitvoeren van de embryo spoeling, de mogelijke embryo overplanting in de draagmerrie en de huur van de draagmerrie tot het moment van spenen.

Kosten voor enkel het inplanten van een aangeleverd embryo en huur van de draagmerrie bedragen €3000 excl. btw: €500 excl. btw te betalen als voorschot bij eerste inplanting en het saldo (€2500 excl. btw) bij 6 weken dracht van de draagmerrie.

Kosten voor het inplanten van een ingevroren embryo en huur van de draagmerrie bedragen 3.500 euro excl. btw, te betalen bij 6 weken dracht van de draagmerrie.

De draagmerrie moet opgehaald worden wanneer ze 6 weken drachtig is, vanaf deze dag kunnen wij stalgeld in rekening brengen.

Wij geven 5 maand drachtgarantie op de Embryo Transfer / draagmerrie, na deze 5 maand is het risico voor de draagmerrie voor ons en het risico voor het embryo voor de klant.

Een betaald voorschot zonder enig verder resultaat houdt U steeds te goed voor volgend seizoen.

4. OPU/ICSI

Contacteer ons voor onze condities OPU/ICSI via info@jorisdebrabander.be of +32 (3) / 777 78 27

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze nieuwtjes


Back to top